W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przetwarzanie danych osobowych

XML

Treść

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1)

 1. administratorem danych osobowych jest Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy, dane będą przetwarzane w Gminnej Szkole Muzycznej I st. im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy, ul. 3 maja 5, 55-100 Trzebnica;
 2. dane będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia rekrutacji, spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą, organizacji procesu nauczania, wychowania i opieki, prowadzenia dokumentacji szkolnej w zakresie zadań oświatowych i promocji uczniów;
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania szczególnych praw administratora;
 4. dane będą przekazywane tylko na podstawie przepisów prawa;
 5. dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa
 6. każda osoba, której dane będą przetwarzane ma prawo do:
  - żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 8. jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996); ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017. poz. 2159);
 9. niepodanie danych uniemożliwi skuteczną realizację zadań oświatowych określonych przepisami prawa;
 10. Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dzieci nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@um.trzebnica.pl