W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza.

Data publikacji strony internetowej: 2022-04-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-09.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre treści zamieszczone na stornie są niedostępne z następujących powodów:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- zdjęcia z wydarzeń i imprez nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- dokumenty zapisane w  formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo.  

- brak dostępności tłumacza języka migowego

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Teresa Łuc. Kontakt: dyrektor@muzyczna.trzebnica.pl, tel. +48 661 561 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza odpowiada Teresa Łuc, dyrektor@muzyczna.trzebnica.pl, tel.+48 661 561 001.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
55-100 Trzebnica, 3 Maja 5
Tel.: 71 387 37 72
Faks: 71 387 37 72
E-mail: sekretariat@muzyczna.trzebnica.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Gminna Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy składa się z jednego budynku szkoły (budynek główny) połączonego ze Szkołą Podstawową nr 2 w Trzebnicy korytarzem i windą.
Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia : 

a) wejście główne uniemożliwiające wjazd osób niepełnosprawnych do budynku ze względu na schody,

b) wejście poprzez Szkołę Podstawową nr 2 od dziedzińca szkoły -  posiada  platformę umożliwiającą wjazd na parter szkoły i możliwość korzystania z windy, 

Budynek główny szkoły składa się z trzech kondygnacji: parteru, pierwszego i drugiego piętra, na każdym znajduje się korytarz. W dyspozycji szkoły znajdują się 2 piętra: drugie i trzecie. Piętro pierwsze w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 2.

W budynku szkoły znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, która umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń szkoły.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym piętrze w budynku głównym szkoły.   

Na terenie placówki znajduje się  parking z wyznaczonymi miejscami postojowym dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
- na parkingu przy budynku  Gminnej Szkoły Muzycznej”  wyznaczone zostały miejsca postojowe. Wjazd na parking usytuowany jest od strony wejścia głównego budynku przy ulicy 3 Maja 5. Parkingi są bezpłatne.